Ny kunskap

Jag lär mig ständigt nya ord - och som skribent älskar jag att få insupa ny kunskap och ta till mig ny information! Just idag har jag lärt mig begreppet isblästring - bara genom att läsa tidningen! Tänk så många nya saker man lär sig om man läser artiklar om ämnesområden man egentligen inte har något speciellt intresse av... Genom att ha ett öppet sinne och vidga sina vyer inte bara utmanar man sig själv utan man insuper nya kunskaper - vilket i sin tur bidrar till att nya nervbanor bildas i hjärnan och man håller sig alert långt upp i åren! Så läs en ny sektion i tidningen en dag - det berikar.